Hjem

Cykeloprydning i foråret

Nu skal der igen ryddes op i cyklerne.

for at holde orden er det nødvendig med cykeloprydning flere gange om året.

Så vi lægger hårdt ud her i det spæde forår.

cykelop2013

Sørg venligst for at fjerne tapen senest 3.marts 2013. Så undgår du at cyklen bliver fjernet

Julestemning

Sneen kom tidligt i december 2012

Læs mere: Julestemning

Nye koste

Det ligner en Ferrari,- men det er en italiensk Nibbi.

"Granskende Pige" bydes velkommen

"Granskende Pige" bydes velkommen

 torsdag 11.september 2008 klokken 19.45


Sendt den 07. Sep 2008 - 19:52

paul og pigen

 

 

 Den nye skulptur udenfor LiteraturHaus skal indvies. Den hedder "Granskende Pige", er i     bronze og granit, og er lavet i 1934 af Anders Bundgaard (1864-1937), som også har lavet Gefion-springvandet oma. Siden 1934 har "Granskende Pige" stået i Brønshøj, men nu har Københavns Kommune, i forbindelse med renoveringen af fortovet udfor GuldpetersMølle, meget passende anbragt den ved LiteraturHaus.Paul vil derfor gerne holde en lille reception torsdag den 11.sept. kl. 19.45 hvor der bydes på et glas hvidvin.

Ordensregler

Gældende for fællesgårdanlægget “Gårdlavet Guldpeters Mølle”,Møllegade 1-13, 13A, 15-21, 21A,  23,23A, 25A-B,Nørrebrogade 62-62A, Peter Fabers Gade 2-8, 16-44 og Gulbergsgade 21-23.

1.  Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de nævnte ejendomme, har ikke adgang dertil, medmindre det drejer sig om private gæster.

2.   Alle  porte og gennemgange mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst.

Gennemgangen i Peter Fabers Gade 30 samt adgangsvejene ved Peter Fabers Gade 6 og Møllegade 7 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så kun beboere har adgang til anlægget. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgang må ikke overdrages til uvedkommende.

3.Ophold i gården må ikke være til gene for andre beboer.

4.      Gården skal holdes ryddelig og effekter må ikke efterlades i gården.

5.      Leg og ophold i porte og gennemgange er ikke tilladt.

6.      Hærværk på de fælles ting – fx. planter, borde, bænke samt legeredskaber – medfører erstatningspligt.

7.      Storskrald skal lægges i skuret til storskrald. Øvrigt affald skal henlægges i de dertil indrettede containere.

8.      Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Hunde skal holdes i snor i gårdanlægget, og deres efterladenskaber skal fjernes.

9.      Tørring af tøj samt udluftning af tæpper fra vinduer må ikke være til gene for andre beboere.

10.   Parkering af cykler må kun ske i de dertil opsatte stativer.

11.  Parkering af samt kørsel med motorkøretøjer i gårdanlægget er ikke tilladt.

12.  Benyttelse af musikanlæg og lignende i gårdanlægget må ikke være til gene for andre beboere.

13.  Overtrædelse af disse ordensregler har samme retsvirkning – uanset på hvilken af grundene overtrædelsen sker – som overtrædelse af den enkelte ejendoms ordensregler og kan i givet fald medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig-/ejerforeningens vedtægter.

Vedrørende ordensregler for de enkelte ejendomme henvises i øvrigt til disses husorden.

Dato: 14. marts 2002

Med venlig hilsen

Gårdlavsbestyrelsen.

Flere artikler...

  1. Om Guldpeter.dk