Kampen mod byggeri i gården

Stor tilslutning til borgergruppen

Artikler / GuldPeters Mølle
Dato: den 19. Nov 2003 - 00:00
Der var ved mødet d. 13/11-03 stor opbakning omkring den nedsatte borgergruppe. Underskriftsindsamligen kom også godt igang.

Initiativtagerne til mødet fik navigeret fint igennem hvad der tilsyneladende er facts og rygter. Således kunne de fleste gå fra mødet lidt klogere og med en ide om hvordan problemmerne skal tackles.

Der er nu blevet sendt et brev til "Plan & Arkitektur" med en anmodning om at få lavet en lokalplan for området. Udarbejdelsen af denne lokaplan bør have opsættende virkning for byggeri i karréen.

Der er indsamlet over 300 underskrifter der blev sendt med som dokumentation for opbakningen bag ønsket om at få en lokalplan der kan forhindre bebyggelsen.

Det er ikke byggegrunde!! Det er gårdens grønne hjerte

Kort nyt / GuldPeters Mølle
Dato: den 25. Nov 2003 - 21:42
Jeg synes det er meget forkert at kalde Møllegade9-11 for byggegrunde eller ubebyggede grunde.

Det er vores græsplane, vores solhjørne vores 5 platantræer, vores plankeværk, vores 5 æbletræer og Holger victoriablommetræ. Det er børnenes legeplads og det er der vi slikker sol, griller og holder gårdfester. Det er der vores skure og kompostmaskine står og det er ikke mindst der vores juletræ skal stå. Palle

Foreningen til bevarelse af vores gård

Kort nyt / GuldPeters Mølle
Dato: den 06. Maj 2004 - 08:16
Beboerne er blevet tilbudt at købe grundene Møllegade 9-11 for 3 millioner kroner.Hvis vi vil være helt sikre på at der ikke bliver bygget på grundene, kan vi selv købe dem.Vi undersøger i øjeblikket om det er en realistist mulighed.Der bliver nu stiftet en forening , med det ene formål : at bevare gårdens lyspunkt.
Den må ikke laves om til en mørk baggård

For 3 millioner kroner herlighedsværdi.

Artikler / GuldPeters Mølle
Dato: den 26. Maj 2004 - 22:48
Der er nu dannet en forening til bevarelse af gårdens åndehul Det har ikke været muligt at formå ejerne af ejendommene i karreen at tage imod tilbuddet om at købe grundene for 3.000.000 kroner som ejerne af grunden har fremsat, så nu må beboerne selv gøre noget,Foreningen skal arbejde for at bevare grundene som friarealer til glæde og gavn for beboerne i gården.Alle med interesse for gården kan melde sig ind i foreningen. Det koster 100 kr..Henvendelse Mette pfg.28 og Camilla pfg.24Beløbet skal bruges til omkostningerne ved at informere og søge opbakning økonomisk såvel som juridisk og politisk i forbindelse med virkeliggørelsen af foreningens mål.                   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Beboerne har fået et gårdanlæg til 3,5 millioner kroner foræret. Nu har de også fået en regning.Det er nu op til ca.400 ganske almindelige beboere på Nørrebro at betale en regning på 3. millioner kroner for at have et sted, hvor de kan samle sig i solen.Børn, unge voksne og gamle må nu se frem til at bo i en mørk baggård, hvis de ikke skaffer 3.millioner kroner.At Grønne Gårde finansieret af kommunen og staten for 2½ år siden etablerede et stort flot fælles gårdanlæg i en karre, hvor de små gårde ellers lå faldefærdige hen, var en stor og kærkommen gave. Det har vist sig at beboerne virkeligt har glædet sig over at kunne opholde sig i det nu blomsterfyldte og grønne gårdanlæg.Nu skal det ødelæggesGrønne Gårde har efterladt et byggefelt, der nu pga. de stigende ejendomspriser er blevet særdeles økonomisk attraktivt for byggefirmaer.CDK- ejendomme har opnået option på grundene Møllegade 9-11 og har søgt om tilladelse til at opføre ejerlejligheder på grundene.Grundene fungerer som åndehul for gårdens beboere og er udlagt som græsplæne og legeplads for børnene. Det er en syd-østvendt oase, hvor solen kan opleves hele dagen. Denne solplet skal nu lukkes af et byggeri på 4 etager med tagterrasse.Plan&Arkitektur har lavet et forslag til lokalplan for karreen, der tillader en bebyggelsesprocent på 350. Dette sker ved et tillæg til kommuneplanen der normalt kun tillader en bebyggelse på 110 (B5).Det kan beboerne ikke leve med.

Gården er på dagsordenen

Gården er på dagsordenen

Artikler / GuldPeters Mølle
Dato: den 26. Nov 2003 - 01:00
Forslaget om at udarbejde en lokalplan for vores karré er på Bygge- og Teknikudvalgets møde den 3/12-03. Ved samme lejlighed får Birgit Worm som repræsentant for gården foretræde for udvalget.

Borgerrepræsentations medlem Mikkel Warming, Enhedslisten, har sat sagen på dagsordenen i Bygge- og Teknikudvalget efter at have modtaget det brev som er Michael Rasmussen og Birgit Worm har skrevet til alle udvalgets medlemmer. Læs brevet her.

Underkategorier

  • Lokalplan

    Der er lavet en ny lokalplan nr.... omfattende karreen